Patrocinis

Patrocinar al Club Atletisme Dinami-K Vilanova suposa col·laborar en l’esport de base i treballar perquè nous atletes, en diferents llocs facin present la seva marca a futurs clients.

Avantatges per a la marca

 • Associació a valors positius. Patrocinar esport de base és garantia d’èxit. Sempre s’etarà vinculat al foment i promoció d’activitats de millora de la qualitat de vida i hàbits de vida saludable
 • Inversió. S’estableix un vincle emocional amb l’esport i els valors.
 • Arribar a més públic objectiu
 • Presència a RRSS,
 • Presència en mitjans de comunicació
 • Beneficis fiscals. L’empresa patrocinadora, en qualsevol de les seves categories, podrà declarar l’activitat d’interès social, acollint-se a les desgravacions fiscals que ordena la Llei 49/2002 -règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Avantatges per al club

 • Finançament parcial el pressupost
 • Abaratir costos d’equipacions d’atletes i entrenadors
 • Millora de materials
 • Formació d’entrenadors
 • Organització de competicions

Condicions de patrocini

 • Patrocini sense exclusivitat. La present opció de patrocini és sense exclusivitat, pel fet que ja existeixen contractes de patrocini en vigor amb altres entitats. Sí que es respecta l’exclusivitat relacionada amb sector de producció del patrocinador, no adquirint nous compromisos al mateix temps amb altres entitats dedicades al sector de la seva empresa. Dedicades al sector de la seva empresa.
 • Patrocini bianual

Opcions de patrocini