NICO, LEÓN MARTÍNEZ

Grup:
SUB 10+ SUB 12 i SUB  12

Titulacions:
Grau mitjà de tècnic d’esport especialitzat en atletisme.

Merits esportius:
Atletisme de competició en proves de velocitat.