PROJECTE EDUCATIU I ESPORTIU TEMPORADA 2021-2022

Emprenem aquest nou projecte amb moltes ganes i il·lusió on l’objectiu principal és la unió de totes les persones que hi formem part per deixar empremta als nens i nenes participants i crear un gran equip i família Dinamik. Un projecte enfocat a experimentar noves situacions motrius i nous reptes, sumant motivació per la variabilitat que ens dóna aquest esport.

Entenem l’atletisme com un espai educatiu, on millorar la població infantil i adulta amb la idea d’aprendre d’aquest esport, evitant la monotonia i que poden arribar a l’abandonament prematur d’aquest esport. On volem principalment que els nens i nenes aprenguin valors com l’amistat, la igualtat, l’esforç i gaudeixin d’aquest esport conjuntament amb tota la comunitat que i formem part: pares, mares, germans, germanes, entrenadors, monitors …

CHICOS

Enfocarem l’aprenentatge de les disciplines atlètiques a partir de l’edat biològica, evolucionant de pràctiques polivalents i multidisciplinaris cap a l’especialització en un sector, on nosaltres creiem en què l’especialització precoç pot perjudicar el nen o nena i anar en contra de la seva motivació per això volem treballar la base de l’atletisme fins a la categoria sub 14, i començar l’especialització a partir de sub 16 i sempre que l’atleta ja estigui decantat per alguna de les especialitats, o grup d’aquestes.

Animem a tots els nens i nenes a participar en competicions, tant individualment, com d’equip i de relleus, i creiem en una competició sana i d’aprenentatge, no donem prioritat als nens i nenes que guanyen sinó als nens i nenes que s’esforcen, gaudeixen, aprenen i a poc a poc es va notant com controlen i van millorant. Prenem la competició com una manera de millorar, de conèixer nens i nenes, de què s’envoltin de persones amb objectius semblants, i que a més doni sentit a l’esforç de l’entrenament, on gaudeixin de l’atletisme i sentin que formen part d’una gran família: La família Dinami-k.

Volem que els atletes grans, que han crescut amb nosaltres no marxin a altres clubs, volem proporcionar a aquests atletes motius per continuar amb nosaltres, aconseguint enfortir també la part de club conjuntament amb l’escola, volem que els atletes gaudeixin de l’atletisme, i sentin que formen part de la família, i que els atletes grans siguin un referent per aels nostres petits, de valors com esforç, constància, lluita, però sobretot felicitat i equip , no estem sols cada vegada som més atletes en competicions i tots junts ho aconseguirem.

El nostre objectiu com a club és arribar a participar en la lliga catalana absoluta de clubs, i formar als nostres atletes de manera que cadascú pugui aconseguir el seu màxim rendiment personal. A nivell d’escola volem continuar sent el referent de la nostra ciutat a més volem veure com cada vegada més nens i nenes que gaudeixen de l’atletisme i com aquest esport es fa més important i valorat a la nostra ciutat, a més formar els atletes amb una base tècnica i física ajudant al desenvolupament correcte dels atletes, i promocionar l’esport com Salut, i donar una gran importància també a les relacions socials i a sentir-se part d’un gran equip.