ESTRUCTURA

DIEGO ALDREY GUZMÁN

President

i  director tècnic

ANNA GUERRA ARAGONÉS

Coordinadora de l’escola

i  secretària

PILI EGEA RIBERA

Coordinadora de les categories

absolutes