INSCRIPCIÓ

Full d’inscripció temporada 2020-2021: https://clubdinamik.files.wordpress.com/2020/08/full-inscripcic3b3-socis-2020-2021.complet.pdf

Autoritzacions i certificat temporada 2020-2021: https://clubdinamik.files.wordpress.com/2020/08/full-certificat-i-autoritzacions.complet.pdf

Normativa del club 2020-2021: https://clubdinamik.files.wordpress.com/2020/08/normativa-del-club-t2020-2021.pdf

Certificat de responsabilitat COVID-19: https://clubdinamik.files.wordpress.com/2020/09/declaracio-responsable-1.pdf

Formulari de baixa temporada 2020-2021: https://clubdinamik.files.wordpress.com/2020/08/furmulari-de-baixa-t-2020-21.pdf